e-hvtd v2.0 (9175)

照臨 chiếu lâm
♦Chiếu sáng. ◇Tả truyện : Chiếu lâm tứ phương viết minh (Chiêu Công nhị thập bát niên ).
♦Quang lâm. ◇Tả truyện : Chiếu lâm Lỗ quốc (Văn công thập nhị niên ) Quang lâm nước Lỗ.
♦Soi xét tới. ◇Đỗ Phủ : Hoàng thiên thật chiếu lâm (Phong tật chu trung phục chẩm thư hoài ) Trời cao thật soi xét tới.