e-hvtd v2.0 (9175)

照相 chiếu tướng
♦Chụp hình, chụp ảnh. ☆Tương tự: nhiếp ảnh .