e-hvtd v2.0 (9175)

伊斯蘭 y tư lan
♦Nước Ba Tư: Y Lãng Y Tư Lan cộng hòa quốc (Islamic Republic of Iran), thủ đô là Đức Hắc Lan (Tehran).