e-hvtd v2.0 (9175)

滂沱 bàng đà
♦Mưa tầm tã. ◇Nguyễn Du : Vũ tự bàng đà vân tự si (Thương Ngô Trúc Chi ca ) Mưa rơi tầm tã, mây thẫn thờ. ◇Bạch Cư Dị : Lục nguyệt thất nguyệt giao, Thì vũ chánh bàng đà , (Hà ).
♦Nước mắt giàn giụa. ◇Trương Hoa : Niệm thử tràng trung bi, Thế hạ tự bàng đà , (Khinh bạc thiên ).
♦Đầy dẫy, nhiều. ◇Bão Phác Tử : Viễn cận hấp nhiên, đồng lai thỉnh phúc, thường xa mã điền dật, tửu nhục bàng đà , , , (Đạo ý ).