e-hvtd v2.0 (9175)

求解 cầu giải
♦Xin được giải cửu hoặc giải trừ hoạn nạn. ◇Sử Kí : (Tần Chiêu Vương) tù Mạnh Thường Quân, mưu dục sát chi. Mạnh Thường Quân sử nhân để Chiêu Vương Hạnh Cơ cầu giải (), . 使 (Mạnh Thường Quân truyện ).
♦Xin được giảng cho minh bạch. ◇Tạ Linh Vận : Đồng du chư đạo nhân, tịnh nghiệp tâm thần đạo, cầu giải ngôn ngoại , , (Biện tông luận ).
♦Thỉnh cầu giải đáp. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thử gian sương phụ Tạ Tiểu Nga thị ngã thập nhị tự mê ngữ, mỗi lai tự trung cầu giải , (Quyển thập cửu).