e-hvtd v2.0 (9175)

殭尸 cương thi
♦Xác chết cứng đơ, biến làm ma quỷ hại người. § Cũng viết cương thi hay cương thi .