e-hvtd v2.0 (9175)

歐羅巴 âu la ba
♦Tức là Âu châu .