e-hvtd v2.0 (9175)

歐盟 âu minh
♦Gọi tắt của Âu châu liên minh (tiếng Pháp: Union européenne, tiếng Anh: European Union).