e-hvtd v2.0 (9175)

歐式 âu thức
♦Mô phỏng phong cách Âu châu. ◎Như: Âu thức kiến trúc .