e-hvtd v2.0 (9175)

亞聖 á thánh
♦Tên tôn xưng Mạnh Tử .
♦Có đạo đức tài trí gần như thánh nhân.
♦Chỉ người có đạo đức tài trí gần như thánh nhân.
♦Chỉ người có tài khéo gần bằng với người trước đã được coi là tài thánh. ◎Như: Trương Sưởng giỏi thư pháp, được gọi là á thánh , vì anh là Vương Hi Chi được người đời xưng là thảo thánh .