e-hvtd v2.0 (9175)

亞細亞 á tế á
♦Dịch âm tiếng Anh "Asia": Á-tế-á tức là Á Châu.