e-hvtd v2.0 (9175)

森河 sâm hà
♦Một tên chỉ sông Seine ở nước Pháp.