e-hvtd v2.0 (9175)

根究 căn cứu
♦Tìm biết tới cội rễ, tra cứu triệt để. ◇Hàn Ác : Đế đại nộ, lệnh căn cứu bổn xứ nhân lại tính danh , (Khai hà kí ).