e-hvtd v2.0 (9175)

栴檀 chiên đàn
♦Một thứ gỗ thơm, tức là cây đàn hương (dịch âm tiếng Phạn "Candana"). § Cũng viết là chiên đàn .