e-hvtd v2.0 (9175)

亞元 á nguyên
♦Dưới thời khoa cử, chỉ người thi đậu bực thứ hai trong kì hương thí thi hương. ☆Tương tự: á khôi .
♦Hạng nhì. ◇Dương Vạn Lí : Trừ khước mẫu đan liễu, Hải đường đương á nguyên , (Nhị thập tứ nhật hiểu khởi khán hải đường ) Ngoại trừ hoa mẫu đơn ra, Hoa hải đường xứng hạng nhì.