e-hvtd v2.0 (9175)

枕塊 chẩm khối
♦Ngày xưa có tang cha mẹ phải gối đầu bằng đất. Chẩm khối tức là có tang cha mẹ.
♦Ngã trên đất. ◇Hoài Nam Tử : Bách tính phóng tí nhi khứ chi, ngạ vu kiền khê, thực mãng ẩm thủy, chẩm khối nhi tử , 谿, , (Thái tộc ) Trăm họ theo nhau chạy trốn, đói nằm bên khe cạn, ăn cỏ dại uống nước sông, ngã gục trên đất mà chết.