e-hvtd v2.0 (9175)

乾笑 can tiếu
♦Cười khan, cười gượng, cười một cách miễn cưỡng.