e-hvtd v2.0 (9175)

暴酷 bạo khốc
♦Bạo ngược tàn khốc. ◎Như: hình phạt bạo khốc .
♦Chỉ người bạo ngược tàn ác.