e-hvtd v2.0 (9175)

暴徒 bạo đồ
♦Bọn người hung hãn, phá rối trật tự xã hội. ◎Như: hài tử bất thị bạo đồ (tiếng Anh: Children are not rioters).