e-hvtd v2.0 (9175)

暴力 bạo lực
♦Võ lực, sức mạnh cưỡng chế.
♦Sức mạnh hung hãn, mạnh bạo.