e-hvtd v2.0 (9175)

暗度 ám độ
♦Trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ không hay không biết. ◇Đỗ Phủ : Ám độ nam lâu nguyệt, Hàn thâm bắc chử vân , (Chu trung dạ tuyết hữu hoài ).
♦Ngấm ngầm tráo đổi.