e-hvtd v2.0 (9175)

暗室 ám thất
♦Chỗ khuất lấp, không có người khác dòm ngó. ◎Như: bất khi ám thất . § Cũng như nói: bất quý ốc lậu , nghĩa là dù ở một mình chỗ vắng vẻ vẫn giữ lòng ngay thẳng đoan chính.
♦Nhà ở u ám. ◇Mạnh Giao : Ám thất hiểu vị cập, U hành thế không hàng , (Thượng đạt hề xá nhân ).
♦Phòng tối (để rửa hình nhiếp ảnh chẳng hạn).