e-hvtd v2.0 (9175)

不全 bất toàn
♦Không hoàn bị.
♦Không trọn vẹn, không hoàn toàn.