e-hvtd v2.0 (9175)

教育 giáo dục
♦Dạy dỗ, đào tạo. ◇Mạnh Tử : Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi, tam lạc dã , (Tận tâm thượng ) Có được những bậc anh tài để cho mình dạy bảo đào tạo, đó là niềm vui thứ ba.
♦Quá trình vun trồng nhân tài, huấn luyện tài năng nhằm thực hiện sự nghiệp xây dựng quốc gia, phát triển xã hội.