e-hvtd v2.0 (9175)

敗朽 bại hủ
♦Hư thối, hủ hoại. ◇Tham Đồng Khế : Kim tính bất bại hủ, cố vi vạn vật bảo , (Quyển thượng ) Vàng, tính của nó không hư hoại, cho nên là vật quý trong muôn loài.