e-hvtd v2.0 (9175)

撮要 toát yếu
♦Trích yếu, chọn lấy phần quan trọng nhất. ◇Tuân Duyệt : Toát yếu cử phàm, tồn kì đại thể , (Hán kỉ , Cao Tổ kỉ tự ).