e-hvtd v2.0 (9175)

播化 bá hóa
♦Vạn vật sinh sôi nẩy nở. ◇Ngụy Trưng : Lãm đại quân chi bá hóa, sát thảo mộc chi thù loại , (Đạo quan nội bách thụ phú ).