e-hvtd v2.0 (9175)

措手不及 thố thủ bất cập
♦Sự tình xảy ra quá nhanh, ra tay ứng phó không kịp. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Ninh đại hát nhất thanh, Nghĩ thố thủ bất cập, bị Ninh thủ khởi nhất đao phiên thân lạc mã , , , (Đệ ngũ thập hồi) Ninh quát to một tiếng, Nghĩ trở tay không kịp, bị Ninh cho một nhát dao rớt xuống ngựa chết tốt.