e-hvtd v2.0 (9175)

振筆 chấn bút
♦Vẫy bút, vung bút. ◇Phó Huyền : Chấn bút nhược thiên văn, Vận tư nhược hồi vân , (Khách nan ).