e-hvtd v2.0 (9175)

按察使 án sát sứ
♦Trưởng quan tư pháp một tỉnh xem xét việc án hặc hình ngục.