e-hvtd v2.0 (9175)

拜賜 bái tứ
♦Lạy tạ ơn, bái tạ người ban tặng cho mình. ◇Lễ Kí : Đại phu bái tứ nhi thối 退 (Ngọc tảo ) Quan đại phu lạy tạ rồi lui ra.