e-hvtd v2.0 (9175)

拜相 bái tướng
♦Nhậm mệnh làm tể tướng.