e-hvtd v2.0 (9175)

抱佛脚 bão phật cước
♦Ôm chân Phật, chỉ sự hối hận quá muộn. Theo sách Hoạn du kỉ văn , tại Vân Nam có người suốt đời làm ác, về già mới tới chùa ôm chân Phật xin sám hối.