e-hvtd v2.0 (9175)

技術 kĩ thuật
♦Tài năng chuyên môn, kĩ năng chuyên nghiệp. ☆Tương tự: công phu , kĩ năng , kĩ xảo , kĩ nghệ , thủ nghệ .