e-hvtd v2.0 (9175)

惡習 ác tập
♦Thói quen xấu, thói hư tật xấu. ◇Ba Kim : Đặc biệt thị na ta nhiễm thượng liễu quan liêu chủ nghĩa ác tập đích lĩnh đạo, hứa đa địa phương đô bất năng đại biểu nhân dân , (Tác gia yếu hữu dũng khí , Văn nghệ yếu hữu pháp chế ).