e-hvtd v2.0 (9175)

惡化 ác hóa
♦Tình huống trở thành xấu kém, bại hoại. ◎Như: không khí phẩm chất ác hóa thị việt lai việt nghiêm trọng liễu! .
♦Làm cho tình huống chuyển thành xấu kém, bại hoại.