e-hvtd v2.0 (9175)

恭敬 cung kính
♦Kính trọng (lễ phép đối với tôn trưởng hoặc tân khách). ◇Tây du kí 西: Ngã môn nhất hướng cửu khoát tôn nhan, hữu thất cung kính , (Đệ nhị thập lục hồi).