e-hvtd v2.0 (9175)

快樂 khoái lạc
♦Vui vẻ, sung sướng. ◎Như: chúc nhĩ sanh nhật khoái lạc .