e-hvtd v2.0 (9175)

彭魄 bành bạc
♦Rộng lớn mênh mông. § Cũng như bàng bạc .