e-hvtd v2.0 (9175)

彭濞 bành tị
♦Hơi mây tích tụ.
♦Mưa lớn, nước tràn mênh mông.