e-hvtd v2.0 (9175)

形象 hình tượng
♦Chỉ sự vật cụ thể.
♦Chỉ tranh vẽ giống, tiếu tượng. ◇Đông Quan Hán kí : Họa Bưu hình tượng, dĩ khuyến học giả , (Cao Bưu truyện ) Vẽ hình (Cao) Bưu để khuyến khích người học.
♦Hình trạng, vẻ bên ngoài. § Cũng viết là: hình tướng , hình tượng .
♦Tượng trưng.
♦Phong cách đặc thù phản ánh hiện thật (trong một tác phẩm văn nghệ). ◎Như: tha tại tiểu thuyết trung sở tố tạo đích anh hùng hình tượng .