e-hvtd v2.0 (9175)

強暴 cường bạo
♦Mạnh bạo hung tàn. ◇Tuân Tử : Sự cường bạo chi quốc nan, sử cường bạo chi quốc sự ngã dị , 使 (Phú quốc ).
♦Chỉ hành vi hoặc thế lực hung bạo. ◇Tô Thức : Giai vân hoàng đế tuần tứ quốc, Phanh diệt cường bạo cứu kiềm thủ , (Thạch cổ ca ) Đều nói hoàng đế tuần hành khắp thiên hạ, Tiêu diệt bạo tàn cứu lê dân.