e-hvtd v2.0 (9175)

幼學 ấu học
♦Việc học cho trẻ nhỏ.
♦Tên gọi tắt của sách Ấu học quỳnh lâm .