e-hvtd v2.0 (9175)

幻術 ảo thuật, huyễn thuật
♦Thuật biến ảo, ma thuật. ◇Nhan thị gia huấn : Thế hữu chú sư cập chư huyễn thuật, do năng lí hỏa đạo nhận, chủng qua di tỉnh , , (Quy tâm ).