e-hvtd v2.0 (9175)

幻化 huyễn hóa
♦Biến hóa.
♦Thuật ngữ Phật Giáo: chỉ muôn vật không có thật tính. ◇Hàn San : Phù sanh huyễn hóa như đăng tẫn, Trủng nội mai thân thị hữu vô , (Thi ).