e-hvtd v2.0 (9175)

中午 trung ngọ
♦Giữa trưa, ban ngày vào khoảng 12 giờ. ☆Tương tự: chánh ngọ .