e-hvtd v2.0 (9175)

布魯塞爾 bố lỗ tắc nhĩ
♦Tức Brussels, thủ đô nước Bỉ ở Âu Châu.