e-hvtd v2.0 (9175)

不顧 bất cố
♦Không quay đầu lại nhìn. ◇Sử Kí : Ư thị Kinh Kha tựu xa nhi khứ, chung dĩ bất cố , (Thích khách liệt truyện ) Sau đó Kinh Kha lên xe đi, không một lần quay đầu nhìn lại.
♦Không ngó ngàng tới, không chiếu cố.
♦Không để ý tới. ◇Trần Kế Nho : Mã Chu sơ nhập kinh, chí Bá Thượng nghịch lữ, sổ công tử ẩm tửu, bất cố Chu, Chu thị đẩu tửu trạc túc, chúng dị chi , , , , , (Trân châu thuyền , Quyển tứ) Mã Chu lúc mới đến kinh đô, lại quán trọ Bá Thượng, mấy công tử uống rượu ở đó không ai để ý gì tới Chu, Chu mua đấu rượu rửa chân, mọi người lấy làm lạ.
♦Không bận tâm, không lo lắng. ◇Hàn Phi Tử : Đam ư nữ nhạc, bất cố quốc chánh , (Thập quá ) Mê say nữ nhạc, không lo việc triều chính.