e-hvtd v2.0 (9175)

巴拿馬運河 ba nã mã vận hà
♦Kênh đào qua nước Paraguay thông thương Đại Tây Dương với Thái Bình Dương (tiếng Pháp: canal de Panama).