e-hvtd v2.0 (9175)

巴利維亞 ba lợi duy á
♦Quốc gia thuộc Mĩ Châu, Pha Lợi Duy Á Cộng Hòa Quốc Republic of Bolivia, thủ đô là Tô Khắc Thụy Sucre.